Đánh giá & can thieejtp trẻ bằng phương pháp Tasuc – Japan

? Dự án “ĐÁNH GIÁ VÀ CAN THIỆP TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TASUC – JAPAN” đã chính thức khởi động với các bạn nhỏ tại Trung tâm PTGD và Trị Liệu Tâm Lý Trị Liệu TL Alpha ?

❇️ Trung tâm vô cùng biết ơn sự tâm huyết và chuyên nghiệp mà Giáo sư SAITOU UKAI cùng Các Thầy Cô đến từ Tasuc đã dành cho Dự án đưa các trẻ đặc biệt ở Việt Nam được tiếp cận một phương pháp mới – Tasuc Method ?

❇️ Trung tâm xin gửi lời cảm ơn đến Đội ngũ Dịch thuật từ Công ty FukuNoWa đã luôn tận tình hỗ trợ để kết nối Phụ huynh với Tasuc Method ?

❇️ Và đặc biệt Trung tâm vô cùng biết ơn các Phụ huynh hai cơ sở Alpha cùng đội ngũ giáo viên đã dành thời gian để tham gia và sẵn sàng tinh thần học tập, ứng dụng phương pháp mới để hỗ trợ các con trong tương lai ?

❇️ Cảm ơn tất cả các con đã nỗ lực và cố gắng để thực hiện các buổi đánh giá bằng Phương pháp Tasuc ?

??? TASUC METHOD – Hứa hẹn một tương lai mới cho các con trên hành trình vươn tới những ước mơ ?

https://www.facebook.com/trilieutamlyQ9
https://www.facebook.com/TTAlpha/
https://www.alphavietn

Contact Us

error: