alphavietnam banner 1
alphavietnam banner 2
alphavietnam banner 3
alphavietnam banner 4
alphavietnam banner 5
banner 4
banner 5
banner 6
banner 7

4 yếu tố cốt lõi

Môi trường đồng bộ

Đội ngũ giáo viên đam mê & chuyên nghiệp

chương trình chuyên biệt

Chương trình dạy học chuyên biệt

phát hiện tài năng

Phát hiện & bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ chuyên biệt

Tổng quan về Alpha

Chương trình can thiệp

Can thiệp cá nhân

Can thiệp cá nhân 1 – 1, là việc can thiệp bởi một giáo viên cho một TRẺ trong một thời gian nhất định, duy trì và ổn định đảm bảo việc can thiệp của trẻ liên tục và không bị gián đoạn.

Can thiệp bán trú

Đây là chương trình can thiệp sớm dành cho trẻ từ 18 tháng – 10 tuổi. Là hình thức can thiệp phù hợp với trẻ có mức phát triển cần nhiều thời gian để hỗ trợ một cách liên tục.

Tư vấn, đánh giá & thực hiện test

ThS Bùi Thị Huệ sẽ trực tiếp đánh giá và chẩn đoán ban đầu xác định vấn đề của trẻ và tư vấn cho phụ huynh của trẻ về chương trình can thiệp hiện có tại trung tâm Alpha

Tiền tiểu học

Trung Tâm Alpha thông báo mở lớp Tiền Tiểu Học – Hành trang vào lớp 1 dành cho trẻ có biểu hiện tăng động, giảm chú ý, kém tập trung, ghi nhớ kém,…nhằm hỗ trợ trẻ trong quá trình chuẩn bị chuyển cấp sang bậc Tiểu học.

Can thiệp cá nhân

Can thiệp theo giờ, can thiệp toàn thời gian (giờ hành chánh)

Chi tiết

Can thiệp bán trú

Bao gồm can thiệp nhóm, kèm với can thiệp cá nhân

Chi tiết

Tư vấn, đánh giá và thực hiện test

Can thiệp cá nhân ngoài giờ hành chánh (buổi tối, ngày thứ 7, sáng chủ nhật)

Chi tiết

Tiền tiểu học

Can thiệp cá nhân ngoài giờ hành chánh (buổi tối, ngày thứ 7, sáng chủ nhật)

Chi tiết

Lý do chọn Alpha

Thư viện hình ảnh

Các đối tác của trung tâm Alpha