trị liệu tâm lý alpha
trị liệu tâm lý alpha
trị liệu tâm lý alpha
trị liệu tâm lý alpha

Sứ mệnh của chúng tôi

Thầy cô là người trực tiếp có thể thấu hiểu được người học, có thể tác động được người học, chạm được vào người học. … “Sứ mệnh của người thầy là giúp học sinh định hướng và thay đổi. Giáo dục bằng tình yêu thương đòi hỏi người thầy phải có đủ sự yêu thương trong lòng mình thì mới có thể “ôm” được học sinh mình vào lòng.

Sứ mệnh của Trung Tâm Trị Liệu Tâm Lý Alpha là Phổ biến, Phát triển và Ứng dụng Tâm lý học trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự lành mạnh về tâm trí. 

KIẾN THỨC

HƯỚNG DẪN CAN THIỆP

Hoạt động

TRUNG TÂM TRỊ LIỆU TÂM LÝ ALPHA – CƠ SỞ 1

41 Đường D3, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

GIỜ LÀM VIỆC

  • Buổi sáng:  07:30 – 11:30
  • Buổi chiều: 14:30 – 17:30
  • Buổi tối:      17:30 – 19:30

Điện thoại: 0978578595 – Email: trilieualpha@gmail.com

TRUNG TÂM TRỊ LIỆU TÂM LÝ ALPHA – CƠ SỞ 2

379 Đường Man Thiện, Phường Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

GIỜ LÀM VIỆC

  • Buổi sáng:  07:30 – 11:30
  • Buổi chiều: 14:30 – 17:30
  • Buổi tối:      17:30 – 19:30

Điện thoại: 0978578595 – Email: trilieualpha@gmail.com

ĐẶT HẸN TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN 27/7 – 0978578595